Poplatky za pas – cena

Cestovné pasy cena


Poplatok nad 16 rokov

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní 33 €,
 • do 10 pracovných dní 66 €,
 • do 2 pracovných dní 99 €.


Poplatok od 6 do 16 rokov

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní 13 €,
 • do 10 pracovných dní 26 €,
 • do 2 pracovných dní 39 €.


Poplatok do 6 rokov

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní 8 €,
 • do 10 pracovných dní 16 €,
 • do 2 pracovných dní 24 €.


Vydanie cestovného pasu ako náhrady za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí:

Občan, ktorému sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, uhradí správny poplatok vo výške polovice príslušnej sadzby.


Poplatok nad 16 rokov

Občan od 6 do 16 rokov

 • do 30 dní 6,50 €,
 • do 10 pracovných dní 13 €,
 • do 2 pracovných dní 19,50 €.


Poplatok od 6 do 16 rokov

Občan starší ako 16 rokov

 • do 30 dní 16,50 €,
 • do 10 pracovných dní 33 €,
 • do 2 pracovných dní 49,50 €.


Poplatok do 6 rokov

Občan mladší ako 6 rokov

 • do 30 dní 4 €,
 • do 10 pracovných dní 8 €,
 • do 2 pracovných dní 12 €.


Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov:


Poplatok nad 16 rokov

Občan starší ako 16 rokov

 • do 30 dní 30 €,
 • do 10 pracovných dní 60 €,
 • do 2 pracovných dní 90 €.


Poplatok do 16 rokov

Občan mladší ako 16 rokov

 • do 30 dní 8 €,
 • do 10 pracovných dní 16 €,
 • do 2 pracovných dní 24 €.


Bez poplatku

Oslobodenie od poplatku
od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal

– od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.


Pokračuj na: základné informácie a cena →