Platnosť vydaného pasu

Cestovný pas sa

občanovi po dovŕšení 16 rokov vydáva s platnosťou na 10 rokov,

občanovi mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov,

občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na  2 roky.

Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov (staršiemu ako 12 rokov), sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 1 rok.

Pokračuj na: základné informácie a cena →