Biometrický pas

Cestovné pasy formátu Európskej únie sa vydávali od 1. apríla 2005 do 14. januára 2008. Od 15. januára 2008 sa na oddeleniach dokladov vydávajú nové cestovné pasy s biometriou.

Prvým biometrickým údajom je podoba tváre. Druhý biometrický údaj, ktorým sú odtlačky prstov, bude zavedený najneskôr do 29. júna 2009.

Slovenský biometrický pas je klasický papierový pas so zabudovaným RFID čipom. V čipe je zaznamenaný biometrický údaj – digitálna mapa tváre.

V nových pasoch je uložený biometrický údaj o tvári, ktorý je pre každého človeka jedinečný a nedá sa zmeniť. Je to napríklad tvar brady, nosa, vzdialenosť očí, kosti nadočnicových oblúkov a podobne. Nesníma sa teda pokožka tváre, ale body, ktoré vytvárajú jedinečný obraz tváre. Zo zdravotných alebo náboženských dôvodov zákon umožňuje nasnímať podobu tváre na biometrické pasy s prikrývkou hlavy, za predpokladu že to neznemožňuje identifikáciu.

Nové cestovné doklady majú 34 strán označených deväťmiestnym kódom a majú štyri rôzne farby obalov, podľa toho, kto je ich držiteľom. Cestovný, diplomatický a služobný pas majú obal bordový. Cestovný doklad cudzinca, tzv. utečenecký pas, má obal modrej farby. Cudzinci bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom na území SR majú pas s obalom tmavomodrej farby a cudzinecký pas má čierny obal.

Na zadnej strane obalu je reliéf Európy s vyznačenými obrysmi Slovenska. Prvá strana pasu obsahuje text Európska únia, Slovenská republika a Cestovný pas vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Na vnútornej strane obalu je graficky zobrazený Kriváň a panoráma nábrežia Dunaja v Bratislave s Bratislavským hradom a budovou Národnej rady SR.

Biometrické údaje možno použiť výlučne na overovanie pravosti cestovného dokladu a overenie totožnosti občana pomocou osobných údajov zapísaných v cestovnom doklade, prípadne porovnanie biometrických údajov zapracovaných v dátovom nosiči prostredníctvom technického zariadenia umožňujúceho porovnanie aktuálne zobrazených biometrických údajov občana s biometrickými údajmi spracúvanými v dátovom nosiči cestovného dokladu.

Pokračuj na: základné informácie a cena →